Odhad nemovitosti pro dědické řízení: Jak probíhá a kde vám s ním pomohou?

Úmrtí člena rodiny s sebou nese velký zármutek, ale také povinnosti, které je nutné i v takové těžké situaci řešit. V poměrně krátkém čase bude nutné vyřídit i dědické řízení, k němuž je nutné doložit veškeré dokumenty. Jestliže zemřelý vlastnil i nějaký majetek, budete muset obstarat odhad jeho hodnoty. Nejčastěji se tedy neobejdete bez odhadu nemovitosti pro dědické řízení, jehož pořízení je však oproti minulým letům mnohem jednodušší.

Během dědického řízení se bez odhadu nemovitosti neobejdete

Pokud dojde ve vaší rodině k úmrtí jednoho z členů, čeká na vás nelehké období, během nějž se však nevyhnete ani administrativě. Pár dní od úmrtí totiž začne notář pracovat na dědickém řízení, v jehož rámci bude rozdělen majetek zemřelého jeho dědicům.

K tomu je potřeba notáři předat potřebnou dokumentaci, s jejímž prostřednictvím bude schopný vytvořit seznam majetku spolu s jeho reálnou hodnotou. V souvislosti s tím je třeba nechat vyhotovit odhad nemovitosti pro dědické řízení, bez nějž není možné určit jeho hodnotu a tím pádem ani nelze stanovit, jaký podíl bude rozdělen mezi dědice.

Přečtěte si zajímavý článek:  Kanalizace je základním stavebním kamenem naší civilizace. Jak se o ni starat?

S odhadem vám pomůže znalec nebo i makléřská firma

Pokud jste se dostali do situace, kdy potřebujete odhad nemovitosti dědictví, máte hned dvě možnosti, jak si jej opatřit. Tradiční cestou je především obrácení se na odborného znalce, u nějž může vypracování odhadu trvat i několik měsíců a bude pravděpodobně i dražší. Mnohem jednodušší je, když vám odhad ceny nemovitosti pro dědické řízení připraví makléř.

Obrátit se můžete například na makléřskou společnost REMAX Anděl, kde vám pomohou s kompletní přípravou dokumentů pro odhad ceny. Postarat se může i o odhad jiného majetku, který bude předmětem dědictví. Jediné, co k tomu budete potřebovat, je nahlášení přesné lokality nemovitosti a zpřístupnění ostatního odhadovaného majetku.

Přidej komentář

Your email address will not be published.

Start typing and press Enter to search