Pracovní volno v době stěhování

Pokud vás čeká stěhování, vše ostatní máte zařízeno, je potřeba, pokud se nestěhujete tzv. stěhování na klíč, zajistit si volno, abyste se mohli stěhování naplno věnovat. Ačkoliv platí zásada „neznalost zákona neomlouvá“, spousta lidí neví, že v případě stěhování mají nárok na náhradní volno.

Jedná se o volno nad rámec standardní, povinné dovolené. Toto volno upravuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. V tomto zákoně se dočtete, kdo a kdy má nárok na náhradní placené volno.

Stejně tak se v případě žádosti o placené volno aplikuje nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci. Zde v příloze bodu 10 je speciálně uvedeno přestěhování. Nařízení přesně říká: „Pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu se poskytne na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 2 dny při přestěhování zaměstnance, který má vlastní bytové zařízení; jde-li o přestěhování v zájmu zaměstnavatele, poskytne se pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu. Náhrada mzdy nebo platu podle tohoto bodu přísluší rovněž zaměstnancům uvedeným v § 317 zákoníku práce.

Přečtěte si zajímavý článek:  Čištění koberců – kdy a jak jej provádět

Dikce zákona je možná složitá na pochopení, ale říká, že pokud se zaměstnanec stěhuje kvůli zaměstnavateli, má nárok na dva dny placeného volna. Naopak pokud se stěhuje sám za sebe, je toto volno pouze v rozsahu jednoho dne a navíc neplacené.

Pokud si takové volno chcete vzít, informujte o tom zaměstnavatele s dostatečným předstihem, aby se zaměstnavatel na vaši absenci připravil – obzvláště tehdy, pokud vás v práci jen tak nikdo nezastoupí. Stěhování samotné je už tak velký stres, a pokud by vám volno nevyšlo, byl by to stres bezesporu ještě větší.

Chair Wood Old Junk The Scenery  - danielam / Pixabay

Pracovní volno v době stěhování

Přidej komentář

Your email address will not be published.

Start typing and press Enter to search